طرحی جلد شماره جدید هفته نامه نیوزویک


Spread the love
[تعداد: ۰    میانگین: ۰/۵]

طرحی جلد شماره جدید هفته نامه نیوزویک

فشار بر پوتین؛ آمریکا با اعمال تحریم‌های سخت بر روسیه، جنگ اقتصادی را علیه این کشور آغاز کرده است

گرافیست حرفه ای در این طرح به زیبایی و سادگی مفهوم مورد نظر را به بیننده منتقل کرده است.


ارسال نظر