طراحی لوگو فدرال اکسپرس


Spread the love

طراحی لوگو فدرال اکسپرس

طراحی لوگو فدرال اکسپرس بسیار ساده است و همزمان، گرافیست معنای «قدرتمندی»، در آن پنهان نموده است. فلش سمت راست یا به جلو بین ای(E) و اکس(X) بر اهمیت ویژگی حرکت به جلو است.


ارسال نظر