پوستر خلاقانه ای و پرمفهومی از طراح مکزیکی


Spread the love

پوستر خلاقانه ای و پرمفهومی از طراح مکزیکی:
Alejandro Magallanes

اگرچه تکنیک این پوستر ساده است و از رنگ و لعاب هم خالی ست، اما لی اوتِ پرانرژی و کنتراست بالایش، چشم را جذب میکند.


ارسال نظر