Monthly Archives: سپتامبر 2019

پیشرفته ترین آموزش جامع ایندیزاین در ایران


پیشرفته ترین آموزش جامع ایندیزاین در ایران این دوره آموزش حرفه ای ایندیزاین در سه سطح برگزار میگردد که کلیه  موارد ایندیزان در این سه سطح بیان می شود. این دوره برای کسانی که قصد دارند به صورت حرفه ای ایندیزاین را آموخته و تا حدی نیز آموزش صفحه آرایی […]

Introducing InDesign Training

دوره پایه آموزش ایندیزاین


دوره پایه آموزش ایندیزاین: در توضیحات مطلب قبل با برنامه ایندیزان و اهمیت آن و همچنین تفاوت کلاس های ما با سایرین آشنا شدید. اما اولین دوره ما که در ذیل به آن اشاره شده درواقع دوره مخصوص افرادی است که تا کنون هیچ سابقه و زمینه ای نداشته قصد […]