طراحی لوگو استارتاپ

[تعداد: ۰    میانگین: ۰/۵]

طراحی لوگو استارتاپ

طراحی لوگو استارتاپ با دو حرف و در شکلی که نشان از سکه دارد و فعالیت اقتصادی نمایش می دهدنظر (1)