طراحی کاتالوگ کارارول

[تعداد: ۰    میانگین: ۰/۵]

طراحی کاتالوگ کارارول

طراحی کاتالوگ کارارول، طراحی این کاتالوگ که در زمینه ساخت رولیک است در ایندیزاین انجام شده است.

۱۲ صفحه دارد.

و عکاسی اختصاصی شده.

گرافیست رسول ملاقلی