طراحی تراکت و طراحی فلایر شرکت کیان وینسا

طراحی تراکت و طراحی فلایر شرکت کیان وینسا

طراحی تراکت و طراحی فلایر شرکت کیان وینسا

نرم افزار مورد استفاده گرافیست فتوشاپ

ابعاد در سایزهای مختلف

طراحی کاتالوگ

طراحی کاتالوگ