اعلام اسامی هیئت داوران چهارمین دوره جشنواره تبلیغات ایران


Spread the love

اعلام اسامی هیئت داوران چهارمین دوره جشنواره تبلیغات ایران

🔸دبیرخانه جشنواره تبلیغات ایران، اسامی هیئت داوران چهارمین دوره خود را اعلام کرد.

عناوین کارگروه های داوری و اسامی داوران به شرح زیر است :

کارگروه ها :

۱ – کارگروه برنامه های یکپارچه و جامع تبلیغاتی (کمپین) :

سرگروه : دکتر محمود دهقان

اعضای گروه :

دکتر رحیم اسفیدانی، دکتر مجید رضائیان، دکترعلی فروزفر، دکتر ایرج قره‌داغی، دکتر حمیدرضا رضوانی، دکتر محمود دهقان

۲ – کارگروه تبلیغات مستقیم و حمایتی و ترویج فروش :

سرگروه : دکتر بلوریان تهرانی

اعضای گروه : دکتر محمد بلوریان تهرانی، دکترحسن نصیری قیداری، دکتر علی فروزفر، امید خاکپور، امیرحسین نوریان، مجتبی محمدیان

۳ – کارگروه تبلیغات محیطی :

سرگروه : دکتر ساعد جنانی زاویه

اعضای گروه :
دکتر علی فروزفر، جعفر محمدی، دکتر ساعد جنانی زاویه، فراز فرخ سرشت، عیسی غفاری نژاد، مجید دلاوری

۴– کارگروه تبلیغات دیداری و شنیداری :

سرگروه : دکتر حسین خطیبی

اعضای کارگروه :

دکتر علی فروزفر، دکتر حسین خطیبی، دکتر حمیدرضا رضوانی، علیرضا بابائی، علیرضا احمدی، محمد قیامتی، امیرحسین حیدری، سعید حدادی

۵– کارگروه فعالیت های ترویجی روابط عمومی :

سرگروه: دکتر داود زارعیان

اعضای گروه :

دکتر داود زارعیان، دکترسیدشهاب سیدمحسنی، دکترگیتی علی آبادی، دکتر امیدعلی مسعودی، دکتر حسن نصیری قیداری

۶ – کارگروه تبلیغات دیجیتال :

سرگروه : دکتر حمید ضیایی پرور

اعضای گروه :
مهندس همید فدایی، دکتر اسماعیل قدیمی، احسان شهیدی، دکتر حمید ضیایی پرور، محمد مهدی ایزدی، علی میراحمدیان

۷-کارگروه طراحی برند و برندینگ :

سرگروه :

دکتر بهنود الله وردی نیک

اعضای‌کارگروه :

احسان‌شهیدی،مجتبی‌محمدیان، دکتر بلوریان تهرانی، دکتر علی فروزفر، امیرعلی آقایاری، دکتر بهنود الله وردی نیک، امیرحسین حیدری

۸ – کارگروه مطالعات و تحقیقات مرتبط با تبلیغات :

سرگروه :
دکتر رحیم اسفیدانی

اعضای کارگروه :

دکتر علی فروزفر، دکتر رحیم اسفیدانی، دکتر ایرج قره‌داغی، دکتر حمیدرضا رضوانی، دکتر مجید رضائیان

۹- کارگروه تبلیغات چاپی و معماری تبلیغاتی :

سرگروه: استاد ابراهیم حقیقی

اعضای کارگروه :

دکتر حمیدرضا رضوانی، جعفر محمدی، ابراهیم حقیقی، امیرحسین نوریان، دکتر علی فروزفر، مجتبی محمدیان

۱۰-کارگروه تبلیغات فرهنگی :

سرگروه: دکتر ابوالفضل رفیع

اعضای گروه: دکتر ابوالفضل‌رفیع، دکتر علی فروزفر، دکتر ناصر بزرگمهر، دکتر سیدشهاب سیدمحسنی، دکتر حمیدرضا رضوانی، دکتر حسن نصیری قیداری

۱۱-کارگروه بخش ویژه :

سرگروه: دکتر مجتبی آقایی

اعضای گروه:

دکتر ابوالفضل رفیع، دکتر علی‌فروزفر، دکتر سید‌مجتبی علوی، دکتر‌مجتبی آقایی، دکتر سیدشهاب سیدمحسنی

برای بازخورد بیشتر لطفا نظز بدهید
رای کاربران عزیز
[Total: ۰ Average: ۰]

ارسال نظر