صفحه آرایی و صفحه بندی مجله، نشریه، بولتن و خبرنامه


Spread the love

صفحه آرایی و صفحه بندی مجله، نشریه، بولتن و خبرنامه

صفحه آرایی و صفحه بندی مجله، نشریه، بولتن و خبرنامه در واقع دانش، علم، هنر  و روش آراستن  و زیبا سازی یک، کتاب یا مجله تبیلغاتی است. که در نهایت این صفحه آرایی و صفحه بندی به صورت الگوهای مشخص و قابل خروجی چاپ به دست می آید.

هدف از صفحه آرایی مجله و نشریه ، ایجاد انگیزه بیشتر برای خواندن ، راحتی در خواندن و ایجاد زیبایی با به کارگیری عناصربصری است . صفحه آرایی خوب و مناسب باموضوع مجله و نشریه می تواند رغبت خواننده و مخاطب را افزایش دهد .

در صفحه آرایی و صفحه بندی مجله و نشریه بایستی دقت داشته باشیم تا بهترین نتیجه را بدست آوریم

سایز مجله و نشریه

مخاطب مجله و نشریه

گرافیست آنلاین خدمات کامل صفحه آرایی مجله و نشریه و صفحه بندی مجله و نشریه را انجام می دهد

صفحه آراییصفحه آرایی

پیشینه صفحه آرایی در ایران، به گذشته‌های بسیار دور، یعنی زمانی که سومری‌ها بر روی لوحه‌های گلی، مفاهیم مرتبط با یکدیگر و ادامه داری را می‌نوشتند، بازمی‌گردد. شکل عینی نخستین کتاب‌ها، به صورت اتاقی بوده‌است که ورق‌های خشتی کتاب، که هر کدام چند سانتی‌متر ضخامت داشته‌اند، در طبقه‌های نصب شده به دیوارهای این اتاق قرار می‌گرفتند.

صفحه آرایی مجله و نشریه

صفحه بندی مجله و نشریه

 

 

 

برای بازخورد بیشتر لطفا نظز بدهید
رای کاربران عزیز
[Total: ۰ Average: ۰]

ارسال نظر