صفحه آرایی و صفحه بندی کتاب، مجله تبلیغاتی


Spread the love

صفحه آرایی و صفحه بندی کتاب، مجله تبلیغاتی

صفحه آرایی و صفحه بندی کتاب و مجله تبلیغاتی در واقع دانش، علم، هنر  و روش آراستن  و زیبا سازی یک، کتاب یا مجله تبیلغاتی است. که در نهایت این صفحه آرایی و صفحه بندی به صورت الگوهای مشخص و قابل خروجی چاپ به دست می آید.

هدف از صفحه آرایی کتاب ، ایجاد انگیزه بیشتر برای خواندن ، راحتی در خواندن و ایجاد زیبایی با به کارگیری عناصربصری است . صفحه آرایی خوب و مناسب باموضوع کتاب می تواند رغبت خواننده و مخاطب را افزایش دهد .

این نکته نیز پیشتر اشاره شد که صفحات هر کتاب بایستی به تناسب قطع، موضوع، و مخاطب، دارای چهارچوب مناسبی باشد. زیبایی هر صفحه نیز براساس این معیارها انجام می شود و برای داشتن یک صفحه بندی مناسب ضرورت دارد که فضای صفحه دارای تناسب موزون و چشم نواز باشد.

در صفحه آرایی و صفحه بندی کتاب بایستی به نکاتی دقت داشته باشیم تا بهترین نتیجه را بدست آوریم

سایز کتاب و مجله تبلیغاتی

مخاطب آگهی کتاب

گرافیست آنلاین خدمات کامل صفحه آرایی کتاب و صفحه بندی کتاب تبلیغاتی را انجام می دهد

صفحه آراییصفحه آرایی

پیشینه صفحه آرایی در ایران، به گذشته‌های بسیار دور، یعنی زمانی که سومری‌ها بر روی لوحه‌های گلی، مفاهیم مرتبط با یکدیگر و ادامه داری را می‌نوشتند، بازمی‌گردد. شکل عینی نخستین کتاب‌ها، به صورت اتاقی بوده‌است که ورق‌های خشتی کتاب، که هر کدام چند سانتی‌متر ضخامت داشته‌اند، در طبقه‌های نصب شده به دیوارهای این اتاق قرار می‌گرفتند.

صفحه آرایی کتاب

صفحه بندی کتاب

صفحه آرایی مجله

صفحه آرایی نشریه

 

 

برای بازخورد بیشتر لطفا نظز بدهید
رای کاربران عزیز
[Total: ۰ Average: ۰]

ارسال نظر