طراحی جلد کتاب، مجله، نشریه


Spread the love

طراحی جلد کتاب، مجله، نشریه

طراحی جلد کتاب، مجله، نشریه جزئی از هویت بصری صفحه آرایی می باشد. هر آنچه که زیبایی صفحه آرایی کتاب و صفحه آرایی مجله شما زیبا باشد، بدون داشتن طراحی جلد زیبا نمی توان به نتیجه مطلوب رسید.

معمولا مردم برای خواندن کتاب  به موضوع و تبلیغات که آن کتاب انجام داده است نگاه می کنند اما برخی از مردم برای مطالعه به  نویسنده، ناشر کتاب  و در نهایت طرح جلد توجه دارند.

در مورد جلد مجله نیز شرایط به همین شکل است.

صفحه آرایی

صفحه آرایی

پشت جلد کتاب

فهرست مطالب

همانگونه که جلد اهمیت دارد پشت جلد کتاب و مجله نیز دارای اهمیت است. در پشت جلد کتاب به صورت خلاصه کتاب را شرح دهیم. خلاصه نویسی در پشت کتاب بایستی به صورتی نوشته شود که تمامی اطلاعات مورد نیاز در مورد کتاب را به مخاطب برساند.

برای کتاب های آموزشی و کمک آموزشی بهتر است مشخصات و تحصیلات نویسنده درج کردد

تصویر مناسبی از کتاب در روی جلد ایجاد می کنیم

از فونت های مناسب بهره می گیریم

 

 

برای بازخورد بیشتر لطفا نظز بدهید
رای کاربران عزیز
[Total: ۰ Average: ۰]

ارسال نظر