فوت کوزه گری ۱


Spread the love

تبلیغ مانند چکشی است که بر روی میخ برند کوبیده می شود و آن را محکم می کند. اگر شرکتی کالایی با کیفیت خوب و آبرومند تولید می کند، نقش تبلیغ در برندینگ آن شرکت بسیار زیاد است. من همیشه در سخنرانی هایم می گویم که وقتی من در سال ۱۳۷۹ کتاب مدیریت تبلیغات را نوشتم، فکر می کردم تبلیغ موثر است. ولی بعدها فهمیدم خیلی مؤثر است. گاهی تغییراتی در جامعه به واسطه تبلیغات مشاهده می شود که باور نکردنی است.

البته عکس این مطلب هم وجود دارد. این مثال را همیشه استفاده میکنم که: وقتی شیر در جنگل نعره میزند، به واسطه قدرتش است، میداند که حرفی برای گفتن دارد. ولی وقتی خرگوش در جنگل نعره بزند، بقیه او را می خورند. وقتی شما محصولتان کیفیت دارد، بهتر است نعره بکشید و تبلیغ کنید. اما وقتی تبلیغات انجام دهید و پشتوانه ای نداشته باشید، مانند خرگوش، خورده خواهید شد و حتی زودتر نابود می شوید. البته در برندینگ علاوه بر تبلیغات به موارد پایه ای دیگری نیاز داریم که اگر نباشند تبلیغ هیچ کاری نمی تواند بکند.

دکتر محمود محمدیان

برای بازخورد بیشتر لطفا نظز بدهید
رای کاربران عزیز
[Total: ۰ Average: ۰]

ارسال نظر