معیار های برای گرافیست جهت دادن قیمت


Spread the love

کیفیت و قدرت اثر شما
شهری که کار می کنید
قدرت پرزنت و اعتماد به نفس شما
مدت زمانی که روی یک اثر کار می کنید
مشتری شما
محدوده جغرافیایی مورد استفاده اثر شما (محلی، ملی، بین المللی)
و سطح توقع شما از نظر مالی
همه این ها تاثیرگذاره و ثابت نیست

برای بازخورد بیشتر لطفا نظز بدهید
رای کاربران عزیز
[Total: ۰ Average: ۰]

ارسال نظر