Monthly Archives: مهر ۱۳۹۸

پیشرفته ترین آموزش جامع ایندیزاین در ایران


پیشرفته ترین آموزش جامع ایندیزاین در ایران این دوره آموزش حرفه ای ایندیزاین در سه سطح برگزار میگردد که کلیه  موارد ایندیزان در این سه سطح بیان می شود. این دوره برای کسانی که قصد دارند به صورت حرفه ای ایندیزاین را آموخته و تا حدی نیز آموزش صفحه آرایی […]

Introducing InDesign Training

دوره پایه آموزش ایندیزاین


دوره پایه آموزش ایندیزاین: در توضیحات مطلب قبل با برنامه ایندیزان و اهمیت آن و همچنین تفاوت کلاس های ما با سایرین آشنا شدید. اما اولین دوره ما که در ذیل به آن اشاره شده درواقع دوره مخصوص افرادی است که تا کنون هیچ سابقه و زمینه ای نداشته قصد […]