طراحی جلد کتاب مسجد جنت

طراحی جلد کتاب مسجد جنت

خاطرات محمود چنگیزی / پیرامون خاطرات مسجد جنت آبادان

مسجد جنت تداعی کننده خاطرات شیرین همراه با آموزههای گرانبها و تعیین کننده مسیر زندگی ام؛ سعی می کنم این خاطرات را در پنج برهه زمانی که تفاوتهای ماهوی با هم داشته قبل از شروع انقلاب اسلامی ۱۹/۱۰/۵۶ و شروع مسائل انقلاب تا ۲۲/۱۱/۵۷، بعد از پیروزی انقلاب تا زمان شروع جنگ تحمیلی، در طول جنگ تحمیلی و بعد از جنگ ترسیم نمایم .

برای بازخورد بیشتر لطفا نظز بدهید
رای کاربران عزیز
[Total: ۰ Average: ۰]